ПАД III:

пад алга (хамаагүй) - Гэрийн эзэн сумын занги юугаа л шийднэ пад алга.дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ПАД I

ПАД II: