амандаа аагүй, алгандаа падгүй
/ зүйр цэцэн үг /
сул дорой, ухамсар мэдлэггүй гэсэн санаа