ПАГ II

Юу ч хийж чадахгүй, мэдэхгүй дорой: паг амьтан (юу ч мэдэхгүй, ямар ч чадваргүй амьтан), паг дэлгэрэнгүй... (а. Шингэн зүйл буцалсаар огт дуугарахгүй болох; б. Мухардах), паг суух (арга мухардах).

паг амьтан юу ч мэдэхгүй, ямар ч чадваргүй амьтан
паг болох а. Шингэн зүйл буцалсаар огт дуугарахгүй болох; б. Мухардах
паг суух арга мухардах
Ижил үг:

ПАГ I: