ПАГДГАР

Богино болоод бүдүүн, тагдгар - Ороо хээр гэж алдаршсан пагдгар зузаан биетэй бор хээрийг барих болж хоёр ч хүн дэлгэрэнгүй... Ч.Лодойдамба. Тунгалаг Тамир., пагдгар хүн (бие жижиг, намхан, тарган хүн) - Бид хоёрыг заасан байшин руу явж байтал өмнөөс намхан нуруутай пагдгар хүн гарч ирэв. С.Лочин. Сэтгэлийн өнгө., пагдгар тагдгар [хоршоо] (намхан болоод тарган).

пагдгар хүн бие жижиг, намхан, тарган хүн
пагдгар тагдгар намхан болоод тарган