ПАГДГАРДУУ

Пагдгар байрын - Тэвхийсэн дөрвөлжин зоотой пагдгардуу хээр мориноосоо буулаа. Т.Дэчингунгаа. Өөдрөг зам.