ПАГЛАЙХ

Баглайх; - Тохой хэрийн шавар яндан паглайж үзэгдэх агаад амаар нь хар саарал утаа залхуутайяа савсана. дэлгэрэнгүй...