паг болох
а. Шингэн зүйл буцалсаар огт дуугарахгүй болох; б. Мухардах