ӨШИГЛӨВӨР II
/ хуучирсан /

1. Дөрөөний эртний нэр;


2. Хөлөөр гишгэж, машиныг зогсоох, хөдөлгөх хэрэгсэл: оёдлын машины өшиглөвөр (оёдлын хөл машиныг ажиллуулах хөлд байрлуулсан дэлгэрэнгүй...
Ижил үг:

ӨШИГЛӨВӨР I