ӨШИГЧИХ

1. Олон дахин өшиглөх: толгой түрүүгүй өшигчих (хаа хамаагүй газар нь хөлөөрөө олонтоо цохих) - дэлгэрэнгүй...


2. Олон хүний өшиглөх.