ӨШИРХӨХ

Урьдын явдалд өш санаж явах: хорсон өширхөх (ихэд зэвүүцэн дургүйцэх) - Хорсон өширхөх сэтгэл дэлгэрэнгүй... Г.Батаа нар. Онцгой даалгавартан.