ӨШЛӨХ

Занан жигших, хор хүргэх - Өршөөх үгийг хэлэвч өшлөх үйлийг хийдэг. дэлгэрэнгүй... өшлөх хүн (хорсол занал агуулсан хүн).