ӨШИЛДӨХ

Бие биедээ өш санаж зөрчилдөх: өшилдөн амьдрах (эв найргүй, таарамж муутай амьдрах), өшилдөн дэлгэрэнгүй... (өш санаж байлдах) - Өшилдөн байлдах болоход өр зүрх өвддөг билээ би... Монголын нууц товчоо.

өшилдөн амьдрах эв найргүй, таарамж муутай амьдрах
өшилдөн байлдах өш санаж байлдах