ӨШИГЛӨХ II

Гутал өмсөх, жийх - Тэр арьсан гутлаа хөлдөө өшиглөөд яаран гарав. И.Дамбажав. дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ӨШИГЛӨХ I