ӨШИГЛҮҮР

1. Өшиглүүлэн тулсан юм, машин техникт байдаг хөдөлгөх тусгай хэрэгсэл;


2. Хонь, ямааны, арьс, хөвөнтэй эдээр хийсэн аяны уутан хөнжил.