ӨШИГЛӨВӨР I

1. Өлгийн доод талын үзүүрт хөндлөн хадсан хавтсан тушаа: өлгийн өшиглөвөр (өөжингийн нэг тал буюу дэлгэрэнгүй...


2. Хөлөө хийж унтдаг үстэй дотортой уутан хөнжил, нэхийгээр хийсэн хагас уутан хөнжил, өшиглүүр: өшиглөвөр нөмрөх (үстэй дотортой дэлгэрэнгүй...
өлгийн өшиглөвөр өөжингийн нэг тал буюу өлгийтэй хүүхдийн хөлд таарах хөндлөн мод
өшиглөвөр нөмрөх үстэй дотортой дулаан хөнжил нөмрөх
Ижил үг:

ӨШИГЛӨВӨР II