өлзийгөө ивээх ~ өлзийгөө нэмэх
аз хийморь нь бадран дэлгэрэх