ӨЛЗИЙГҮЙ I

1. Ээл ивээл муутай: өлзийгүй амьтан (барчидтай амьтан), өлзийгүй өдөр (гай барцад дэлгэрэнгүй...


2. Хувь ерөөлгүй, хийморь муутай.

өлзийгүй амьтан барчидтай амьтан
өлзийгүй өдөр гай барцад ихтэй муу өдөр
өлзийгүй юм болох муу юм тохиох
өлзийгүй алтнаас, өлзийтэй зэс дээр гай барчид болох үнэт зүйлээс үнэ бага хэдий өөрт тустай зүйл хэрэгтэй гэсэн санаа
Ижил үг:

ӨЛЗИЙГҮЙ II