ӨЛЗИЙЛҮҮЛЭХ

1. Юмыг сайн сайхнаар зөгнүүлэх;


2. Элдэв хор хөнөөлгүй болгож тайвшруулах;
3. [шилжсэн] Өндөр газар өөд авируулах.