ӨЛЗИЙХҮҮ
/ цээрлэсэн /

Өвс, хуучин дээл хувцсаар хүний дүрс оруулан хийсэн мануухай: өлзийхүү босгох (мануухай хийж дэлгэрэнгүй...