ӨЛЗИЙГҮЙДЭХ

1. Аз дутаж аяндаа гай барчид тохиолдох;


2. Хийморьгүй болж ажил үйлс уруудах: амьдрал нь өлзийгүйдэх (амьдрал нь доройтон бүтэлгүйтэх).