ӨЛЗИЙЛӨХ

1. Сайн сайхныг зөгнөн бэлгэдэх: өлзийлөн суух (сайн сайхныг бэлгэдэн суух);


2. Хор хөнөөлгүй тайвшрах: чоно нохой өлзийлөх (малд хор хөнөөлгүй өнгөрөх);
3. [шилжсэн] Бөөгийн шашны тэнгэр тахидаг байсан билгийн улирлын есөн сарын есний өдөр хүмүүс өндөрлөг газар гарч зугаацах.

өлзийлөн суух сайн сайхныг бэлгэдэн суух
чоно нохой өлзийлөх малд хор хөнөөлгүй өнгөрөх