хэмжээ өгөх
а. Биеэ хэмжүүлэх, Би хувцасны газар очиж хэмжээ өгөөд ирлээ. Я.Цэвэл. Монгол хэлний товч тайлбар толь; б. Юмны хэмжээг мэдэгдэх