өгөхийн өмнө байхгүй гэдэг, өгсөн хойноо авахгүй гэдэг хүүхнээ өгөх
/ зүйр цэцэн үг /
хүүхнээ айлд мордуулах