ӨГӨӨМӨР

1. Харамч бус өглөгч зан байдал: өгөөмөр хүн (а. Өглөгч хүн; б. Уужуу тайван, сайхан сэтгэлтэй хүн), дэлгэрэнгүй...


2. Элбэг дэлбэг, баян тарган: өгөөмөр устай худаг (ус элб‎э‎г, ундарга сайтай худаг), өгөөмөр баян (а. Элбэг дэлгэрэнгүй...
3. Байгаль дэлхийн өгөөж их, дэлгэр сайхан цаг үе - Өссөн төрсөн өгөөмөр баян нутаг... цэв цэнхэртэн харагдана. Ж.Дамдин. Үймээний жил., өгөөмөр жил (өнтэй сайхан жил), өгөөмөр зун (ургамал ногоо их ургасан, зуншлага сайтай зун) - Өгөөмөр зунд нь халууцахын эрхгүй сүүдэртэй ч юм шиг. Д.Содномдорж. Түм буман хүүхэд., өгөөмөр хур (өвс ургамал, тариа ногооны ургалтад сайнаар нөлөөлсөн хур).

өгөөмөр хүн а. Өглөгч хүн; б. Уужуу тайван, сайхан сэтгэлтэй хүн
өгөөмөр сэтгэл тусч сайхан сэтгэл
өгөөмөр гар сэтгэлээсээ туслан дэмжиж буй хүн
өгөөмөр устай худаг ус элбэг, ундарга сайтай худаг
өгөөмөр баян а. Элбэг хангалуун, б. Тусч сайхан сэтгэлтэй баян хүн
өгөөмөр жил өнтэй сайхан жил
өгөөмөр зун ургамал ногоо их ургасан, зуншлага сайтай зун
өгөөмөр хур өвс ургамал, тариа ногооны ургалтад сайнаар нөлөөлсөн хур