өгөөмөр хүн
а. Өглөгч хүн; б. Уужуу тайван, сайхан сэтгэлтэй хүн