өгөөмөр баян
а. Элбэг хангалуун, б. Тусч сайхан сэтгэлтэй баян хүн