өгөөмөр зун
ургамал ногоо их ургасан, зуншлага сайтай зун