өвчүү түших
нядалсан малын гэдэс дотор гаргахад чээжин биеийг тэгш байлгахаар барих