өвчүүний хуруу
өвчүүний хоёр хажуугийн хавиргатай залгалдсан богинохон мөгөөрслөг яс