өвс хадлан
а. Ургамал ногоо өтгөн ургасан газар; б. Хадаж хураасан ургамал ногоо