өвс бухалдах
хадсан ургамал ногоогоо хэсэг хэсэг газарт бага багаар овоолох