өвсөө өвөлжөөндөө татах
хадаж хураасан өвсөө өвөлжөөндөө буулгах