өвсний сэрээ
өвс ногоог хатган сэрээдэж авах хэрэгсэл