өвсөн нөмрөг
хялгана зэрэг өвсөөр сүлжсэн борооны нөмрөг