чөдөр өвс
/ ургамал /
мод, өвсөнд ороож ургадаг ургамлуудын ерөнхий нэр