хазаар өвс
/ ургамал /
сүрэл нь хэд хэдээр буталж шулуун ургадаг, навч нь дугуй гилгэр бөгөөд үсгүй олон наст өвс