биелэг өвс
/ ургамал /

хээр тал, сүүдэрлэг чийгтэй газар ургадаг, навч шулуун, наймаас гучин сантиметр өндөр өвс