ООРХОЙТ

Оорхой бүхий - Оорхойт энэ насны явдлыг оноож хулгайч мэт бариад, орчлонд төөрөхгүй болтугай. дэлгэрэнгүй...