ООСОРТ

Оосор бүхий: оосорт дах (нумны хөвч зэргийн хатуу оосрыг дөрвөн зангилаас болгон зангидаж уясан дэлгэрэнгүй...