ООЧИН

оочин цоочин (а. Энд тэнд, алаг цоог байдал; б. Хэлбэр галбир муутай зүйл), оочин цоочин дэлгэрэнгүй... (хэсэг бусаг үүл), оочин цоочин босох (увж цуван нэг хоёроороо босох) - Гэр дүүрэн хүмүүс нэгэн амьсгалтай мэт таг чиг болж ганц хоёроороо оочин цоочин босов. З.Баттулга. Уяхан замбуутив.

оочин цоочин а. Энд тэнд, алаг цоог байдал; б. Хэлбэр галбир муутай зүйл
оочин цоочин үүл хэсэг бусаг үүл
оочин цоочин босох увж цуван нэг хоёроороо босох