ООЧ II

Шингэн юмны нэг балгатай тэнцэхүйц хэмжээ, балга ундны зүйлийг чамлахад хэрэглэх үг: ооч хэрийн дэлгэрэнгүй... (нэг балга хэрийн), нэг ооч цай (нэг балга цай) - Тагш гаргаж ирээд даавуугаар зүлгэж зүлгэж хоёр ооч цай уув. С.Удвал. Их хувь заяа.

ооч хэрийн хэмжээтэй нэг балга хэрийн
нэг ооч цай нэг балга цай
Ижил үг:

ООЧ I