ООСОРЛОХ

1. Оосор уяагаар торгох, уях: түлхүүр оосорлох (түлхүүрээ оосор уяагаар торгох) - Миний багад дэлгэрэнгүй... Б.Бааст. Алтайн хөх дөнөн., аргамжаар оосорлох (аргамжаар уях);


2. Мал амьтныг ногт, хазаараар барих: морь оосорлох (морио барьж авах);
3. [шилжсэн] Арга мэхээр тогтоож хориглох: оосорлон урхидах (аргандаа оруулах).

түлхүүр оосорлох түлхүүрээ оосор уяагаар торгох
аргамжаар оосорлох аргамжаар уях
морь оосорлох морио барьж авах
оосорлон урхидах аргандаа оруулах