ООСОРЛОГДОХ

1. Оосроор тогтоолгох: гинжинд оосорлогдох (гинжинд баригдан хүлэгдэх);


2. Нөлөөнд нь автагдах, эрхэнд нь орох - Ядуу ангийн олон мянган лам харгис толгой дээд ангийн лам нарын урхинд оосорлогдсон байна шүү дээ. дэлгэрэнгүй...