ООРЦОГ

1. Зайдуу, сондгой, тусгаар орших уул, дов толгод зэрэг - Басхүү оорцог сүндэрлэсэн хэзээнээсээ алтаар баялаг дэлгэрэнгүй... Ж. Дамдин. Миний монгол., оорцог толгой (ганцаар орших бяцхан толгод), оорцог толгод (бусдаасаа салангид орших дов толгод);


2. Хань хамсаагүй, ганцаар явах хүн, амьтан: оорцог нохой (ганцаар явах нохой), оорцог хүн (найз нөхөдгүй зожиг дэлгэрэнгүй...
оорцог толгой ганцаар орших бяцхан толгод
оорцог толгод бусдаасаа салангид орших дов толгод
оорцог нохой ганцаар явах нохой
оорцог хүн найз нөхөдгүй зожиг хүн
оорцог сондгой ганцаар, тусгаар
олон хүн эвгүй бол оорцог хүний идэш олуулаа байж эв найргүй бол ганцаар явагч хүнд дийлддэг гэсэн санаа