ООРХОЙ

1. Үндэс; оорхойгоор нь устгах (уг үндсээр нь үгүй хийх);


2. Баавгай зэрэг амьтдын ичээ: үүр оорхой [хоршоо] (амьтны үүрлэж орогнох газар);
3. Орогнон хоргодох газар: оорхойг нь онгилох~оорхойг нь уудлах (а. Үүрийг нь уудлан онгочих; б. [шилжсэн] Муу муухайг нь дэлгэрэнгүй...
оорхойгоор нь устгах уг үндсээр нь үгүй хийх
үүр оорхой амьтны үүрлэж орогнох газар
оорхойг нь онгилох~оорхойг нь уудлах а. Үүрийг нь уудлан онгочих; б. [шилжсэн] Муу муухайг нь дуудах