оорхойг нь онгилох~оорхойг нь уудлах
а. Үүрийг нь уудлан онгочих; б. [шилжсэн] Муу муухайг нь дуудах