олимпын наадам
дөрвөн жилд нэг удаа болдог олон улсын спортын уралдаан тэмцээн