АРГАХ II

1. Олон хүн нэг дор цугларах;


2. Юм хэлэх, хөдөлж явахад түвэгтэй хэцүү байгаад завхах.

Ижил үг:

АРГАХ I