АРГАХ I

1. Юмны чийг хэтэрхий хатаж хуурайших, аргуун болох: ам аргах (ам хуурайшиж ундаасах) - Өдрийн дэлгэрэнгүй... Л.Түдэв. Нүүдэл., нүд аргах (нүд хуурайшин хорсох), хоолой аргах (хоолой хуурайшин хорсох);


2. Шингэн юм баахан аглиун болох.

ам аргах ам хуурайшиж ундаасах
нүд аргах нүд хуурайшин хорсох
хоолой аргах хоолой хуурайшин хорсох
Ижил үг:

АРГАХ II