АРГАЦАХ

Арга боломжийг түр олох, нэгэнтээ аргалж дөнгөх.